Vanliga turboskador

Om du misstänker problem relaterat till turbo så vi har här sammanställt de vanligaste skadorna nedan:

1.jpeg

1

Slitet lager med tydliga repor orsakat av partiklar i olja.

2.jpeg

2

Avslagna turbovingar som ger kraftig obalans och har orsakat böjd turbinaxel. Orsak till skadan är föremål som kommit från motor eller grenrör.

3.jpeg

3

Dålig och koksad olja som är från oljetillförsel till turbon. Denna ansluting är tydligt igenkoksad av olja (kan vara helt/delvis), som är anledningen till att turbon inte får tillräckligt med olja och skada uppstår.

4.jpeg

4

Överhettad lös axel som inte har fått olja/kylning. När axel inte blir avkyld med olja uppstår friktion mellan metall och lager. Detta gör att axeln blir varm och mjuk, böjer sig och obalans uppstår tills den går av.

5.jpeg

5

Avbrutna vingar på turbons kompressorhjul. Anledningen här är låsmutter på axel som har lossnat ifran gammal turbo och slagits runt en stund tills obalans har uppstått och böjt axeln. (Äldre turbo var ofta högergängade men nya är vänstergängade). Låsmuttern kan också ha varit fel fastsatt. Detta kan också hända när kraftigt stopp av turbons rotation sker (föremål som kan ha kommit in i avgas/turbindel). Kompressorhjulets kinetiska centrifugalkraft kan då vrida upp låsmuttrar.

6.jpeg

6

Kraftiga djupa spår/repor på turboaxelns lagerdel. Orsak: förorenad olja med partiklar av hård metall. Noterat att axeln inte har gått varm, alltså fått tillräckligt med olja men med partiklar.

7.jpeg

7

Metallavlagringar på axel, utan varmgång. Orsak: obalans eller böjd axel vilket ger kraftigt tryck och metallisk kontakt mot lager som smälter fast på axeln p.g.a. värmefriktion.

8.jpeg

8

Koksad olja som inte är gjort för höga temperaturer eller turbomotorer. Detta leder till täta oljekanaler och turbohaveri.

9.jpeg

9

Igenkoksad banjooljenippel. Orsak: dålig oljekvalitet och för högt uppvärmd olja.

10.jpeg

10

Igenkoksat lagerhus till turbo som har stoppat alla oljekanaler. Orsak: dålig oljekvalitet och för högt uppvärmd olja.

11.jpeg

11

Kompressorhjul med avslagna vingar som har gett obalans och axel som har gått av. Orsak: främmande föremål/material som har kommit in ifrån luftsidan/luftfilter till turbon.

12.jpg

12

Blåbränd turbinaxel med metallavlagringar. Orsak: Turbon har inte fått olja, som ska hålla, kyla och smörja axeln.