Installation av Turbo

Viktigt at tänka på vid installation av turbo

Försök alltid hitta orsaken till varför din turbo har blivit skadad så att du inte får samma skada på din nya turbo. Kontrollera att du har minst 12v/24v spänning på motorn. Om inte, kan du få fel på turbostyrningen och sensorer (motorvärden). Kom ihåg att en turbo inte har någon metallisk lagerkontakt (avskiljd med oljefilm), och kommer fungera i många år om den har rätt oljetryck och ren olja. Följer du våra tips, råd och monteringsanvisningar, kommer det hjälpa dig att undvika några nya skador.

Kontrollera noggrant alla lufttrycksslangar och rör så att de inte finns några skav eller skador, inklusive laddluftskylaren, så att du inte har eller får lufttrycksläckage. Har du gummislangar (nitril), byt dessa helst till silikon. Inspektera anläggningsytan mellan turboaggregatets oljeinlopp och oljeutlopp, kontrollera ytorna efter märken, skador och smuts så att det inte kan uppkomma några oljeläckage. Det är inte ovanligt med turboskador (lager) på grund av lågt eller instabilt oljetryck, som kan uppstå med för låg oljenivå, eller reduktion i oljerör/slangar som kan ge tryckslang.

Byt alltid olja och oljefilter!

 1. Motorolja, oljefilter, bränslefilter och luftfilter (rengör effektluftfilter). Använd bara motorolja som är för turbomotorer (som klarar höga temperaturer och som inte kokar). Blanda inte motoroljor utan att du är säker på optimal smörj- och kylfunktion (kontrollera med oljebolaget/motortillverkare eller billeverantör.)
 2. Ett igentäppt eller delvis igentäppt bränslefilter kan minska mängden bränsle och detta i sin tur ger fel prestanda och förbränningstemperatur. Detta kan leda till stor risk för andra skador (inklusive på turbo).
 3. Använd alltid nya och godkända packningar till turboaggregatet. Packningsmassa får inte användas för oljekoppling till turbo eftersom det kan läcka in och täppa till oljekanalen på turbon. Avgaspackningsmassa kan med fördel användas på avgas från turbon.
 4. På vissa motorer där oljetillförselrör går nära de heta avgaserna/avgasröret och/eller har en liten diameter, bör detta röret alltid bytas och isoleras. Vid oklarheter, kontakta leverantören eller ring oss.
 1. Töm motorn på olja (helst när motorn är varm).
 2. Kvalitetsfilter är mycket viktigt för rätt öppningstryck för oljefiltrets ”by-pass” (övertryckfunktion).
 3. Installera turboaggregatet på motorns grenrör. Dra jämnt till alla muttrar och bultar som håller turboaggregatet på plats efter motorproducentens instruktioner.
 4. Fyll på turboaggregatets oljeintag med ren motorolja före anslutning av olja-tillröret (dra fast efter punkt 5).
 5. Kör sedan startmotorn utan tändning, eller stopp utdragen (diesel), för att få fram olja till turboaggregatet. Anslut därefter oljeröret och fortsätt kör på startmotorn tills oljetryckslampan släcks och därefter ytterligare 5-10 sek.
 6. Varmkör motorn på tomgång, Upp till 1500-2000 rpm (hälften vid stora dieselmotorer som har högst 2-3000 rpm).
 7. Stäng av motorn och kontrollera oljenivån och fyll på det som saknas (filter och kanaler).
 8. Gör en försiktig obelastad provkörning och kontrollera läckage av motorolja, bränsle, vatten, luft och avgas. Kontrollera och dra åt alla muttrar, bultar och slangklämmor.
 9. Varva eller rusa aldrig en kall turbomotor förrän full motortemperatur är uppnådd. Kall motorolja kan orsaka höga tryck och dålig smörjning av turboaggregatet. Oljefiltrets pappersmembran kan också spricka av högt oljetryck och ”by-pass” funktionen i oljefiltret kan öppnas och släppa in partiklar till turbon och motorn.

För att bibehålla din turbomotors långa livslängd bör du vara noga med att byta olja och oljefilter som rekommenderas i motorsinstruktionerna (helst oftare med dagens långa service intervall). Använd bästa kvalitet på filter och olja och byt gärna oljefilter en gång extra.

Vår erfarenhet idag har visat att, (moderna) lågviskösa motoroljor inte ger tillfredställande dämpning av turbos axel vid dennes egensvängningsområden (4-7 frekvensområden/egensvängningar). Vidare har vi samtidigt registrerat onormalt mycket koksning vid användning av helsyntetisk motorolja. Sammanfattningsvis rekommenderar vi tills vidare halv- eller semisyntetiska motoroljor av kända fabrikat i medelvisköst område.

Följer du instruktionerna ovan kommer motor och turbo att fungera i många år. Kontakta oss gärna om du har frågor eller är osäker på något. E-post: info@turboservice.se eller tel: 031-58 18 10.