Varför bytesturbo?

Bytesturbo, det bästa alternativet.

Förfarandet med bytesturbo är att inspektera och kontrollera för att hitta orsaken till skadan eller olyckan. Efter demontering och mätning skrotas alla skakade delar. Första fasen av rengörning görs genom ”clean burning”, där olja, koks och färg bränns bort i en temperaturkontrollerad ugn. Samtidigt som extra härdning med ”hög hållfasthet” görs av reglerad kyl. På köpet släpper man också på alla spänningar i metallen.

Nästa steg är olika former av efterbehandling med olika blåstekniker som används för de olika materialen. Detta följs av nya mätningar för att kontrollera att delen uppfyller våra krav på toleranser. De flesta ståldetaljer blir också ”steel-peening” för att öka styrkan. Detta ökar slitstyrkan i materialet från 10-100%.

Vår balansering betstår av två steg som är tidskrävande, men som alltid är den bästa lösningen. Alla rörliga delar med axlar, hjul m.m. viktbalanserad statisk och dynamisk.

Nästa steg är att montera turbon och köra den i en VSR-balanseringsmaskin för extra kontroll av ljud och täthet/läckage. Sedan kalibreras wastegaten till dessa värden motorn/kunden borde ha. Efter detta vet du att en ny turbo från oss är ”bättre än ny”.

Dessutom är en ersättningsturbo en mycket mer miljövänlig lösning eftersom vi återanvänder några av delarna och detta blir i sin tur också en billigare lösning (vissa delar BÖR bytas ut).

Vi har vårt eget utbytesturbo-system, detta för att säkerställa de bästa priserna till högsta kvalitet.